Zapisz się na studia

O CloudA
Cloud Academy to nowoczesny, zintegrowany system informatyczny stworzony przez Centrum Badań i Programowania Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Służy kompleksowemu zarządzaniu uczelnią w każdym aspekcie jej funkcjonowania. Zawiera wszystko, czego potrzebuje nowoczesna uczelnia z dużym potencjałem rozwoju.

Jednym z jego głównych zadań jest poprawa jakości dydaktyki m.in. poprzez zapewnienie studentom kompleksowej obsługi procesu kształcenia oraz stworzenie możliwości w pełni interaktywnego kształcenia na odległość dzięki innowacyjnemu modułowi multitransmisji zajęć.

Korzyści dla studenta


CloudA to przede wszystkim brak konieczności odwiedzania dziekanatu, dzięki:

 • Kompleksowej obsłudze toku studiów: plany, harmonogramy, sylabusy, wirtualny dziennik oraz indeks, materiały dydaktyczne, zadania, testy, ewaluacja, kontakt z wykładowcami, obsługa płatności, stypendiów, generowanie i składanie podań i wniosków, obsługa prac dyplomowych itd.;
 • Bieżącemu dostępowi do wszelkich informacji dotyczących toku studiów danej osoby;
 • Aplikacji mobilnej CloudA ona bieżąco powiadamiającej studenta o nowej ocenie, zmianie terminu zajęć, rozpatrzeniu podania itp.;
 • Możliwości elektronicznego składania podań i wniosków, które znacznie skraca czas wydania decyzji.

CloudA umożliwia również:

 • Uczestnictwo w w interaktywnych zajęciach poprzez dowolne urządzenie mobilne dzięki modułowi multitransmisji zajęć;
 • Możliwość odtwarzania offline w dowolnej chwili transmisji dowolnych zajęć objętych tokiem studiów danego studenta;

I to wszystko za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego!
Multitransmisja

Moduł multitransmisji to największa innowacja systemu, dająca możliwość realizacji różnych form kształcenia na odległość w pełni interaktywnej formie, co zdecydowanie wyróżnia go spośród klasycznych form e-learningu.


Ma on szerokie zastosowanie w realizacji kształcenia na studiach niestacjonarnych w WSB-NLU:

 • Studentom tradycyjnych studiów niestacjonarnych umożliwia uczestnictwo online we wszystkich wykładach objętych jego kierunkiem studiów (za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego) oraz ich późniejsze, ponowne odtwarzanie w dowolnym czasie.
 • Studentom studiów niestacjonarnych prowadzonych w modelu CloudA umożliwia uczestnictwo online we wszystkich zajęciach (wykładach oraz ćwiczeniach) objętych jego kierunkiem studiów oraz ich późniejsze, ponowne odtwarzanie w dowolnym czasie.

Multitransmisja zajęć to symultaniczny przekaz wielu strumieni danych, widocznych dla uczestników w osobnych oknach.

W chwili obecnej wykładowcy oraz uczestnicy mogą korzystać z jeszcze większej ich liczby, dzięki czemu będą mieli bardzo szerokie możliwości wykorzystywania w trakcie zajęć jednocześnie wielu materiałów dydaktycznych, np.

 • dwóch, trzech lub czterech prezentacji;
 • elektronicznego notatnika;
 • tablicy multimedialnej;
 • filmu

Każdy z powyższych strumieni danych jest widoczny dla uczestników w osobnym oknie. Uczestnicy mogli swobodnie dostosowywać wielkość, liczbę oraz rodzaj okien widocznych podczas danych zajęć.

Dzięki powyższym funkcjonalnościom system zapewni pełną interakcję pomiędzy uczestnikami a prowadzącym w stopniu nieosiągalnym dla innych dostępnych na rynku edukacyjnym narzędzi kształcenia na odległość.

Dodatkowym atutem jest możliwość odtworzenia w dogodnej chwili dowolnego wykładu w wersji offline (transmisje z wszystkich przeprowadzonych wykładów są na bieżąco archiwizowane w systemie).

Moduł multitransmisji umożliwia realizację nie tylko wykładów - za jego pomocą można z powodzeniem prowadzić również ćwiczenia, zajęcia warsztatowe czy seminaria. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe z każdego miejsca na świecie za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego - poprzez przeglądarkę lub dedykowaną aplikację CloudA.

Przykładowe wykłady
Studia w modelu CloudA

Studia w modelu CloudA są dedykowane dla osób, które są zainteresowane studiowaniem ale z różnych przyczyn nie są w stanie dojeżdżać na zajęcia tradycyjne odbywające się na uczelni, czy to w formie stacjonarnej czy niestacjonarnej. Dotyczy to w szczególności:

 • Osób przebywających za granicą
 • Młodych rodziców pełniących obowiązki rodzicielskie
 • Osób niepełnosprawnych

W modelu CloudA wszystkie zajęcia (wykłady, ćwiczenia itd.) odbywają się za pośrednictwem modułu multitransmisji. Zajęcia odbywają się analogicznie do studiów niestacjonarnych tj. jeden weekend (sobota i niedziela) raz na dwa tygodnie.

Student uczestniczy w zajęciach online za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, po zakończeniu danych zajęć ma możliwość ich ponownego odtwarzania dowolną ilość razy w dogodnym dla siebie momencie (wszystkie zajęcia są na bieżąco zarchiwizowane w systemie).

Uczestnicy studiów prowadzonych w systemie CloudA otrzymują ten sam dyplom co studenci tradycyjnych studiów niestacjonarnych.

W modelu CloudA możesz studiować na następujących kierunkach:

Kontakt

Rekrutacja

Biuro Rekrutacji
ul. Zielona 27
33-300 Nowy Sącz

Email:rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

Tel. 18 44 99 102

Sekcja informatyczna

Centrum Pomocy Technicznej CloudA
ul. Zielona 27
33-300 Nowy Sącz

Email:clouda@wsb-nlu.edu.pl

Tel. 601 581 730